O filozofii

Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere

(Nie śmiać się, nie płakać, nie przeklinać, lecz rozumieć)

Baruch Spinoza

Studia filozoficzne mają charakter elitarny i nobilitujący, albowiem są najstarszym kierunkiem kształcenia, a filozofia jest jedyną dyscypliną naukową zdolną do refleksji zarówno nad innymi dyscyplinami, jak i nad samą sobą. A to oznacza dojrzałość, mądrość i przenikliwość.

Absolwenci filozofii znajdują zatrudnienie w środkach masowego przekazu, w wydawnictwach, w urzędach państwowych, w organizacjach politycznych, w instytucjach samorządowych, w reklamie i w public relations, w wielkich korporacjach. Absolwenci tego kierunku są niezbędni wszędzie tam, gdzie rozwiązuje się problemy na zasadzie „burzy mózgów”, bo studia filozoficzne dają pogłębioną znajomość szeroko rozumianej logiki, obejmującą sztukę prowadzenia sporów, ponadprzeciętną świadomość językową, elastyczność myślenia i metodologię rozwiązywania problemów.

Dlaczego warto studiować filozofię?

Studia filozoficzne to nie filozofowanie w potocznym rozumieniu, to nie tylko rozmowy o życiu czy „myślenie o niebieskich migdałach”. Studiując filozofię nie tylko nauczysz się poprawnego myślenia, ale także zdobędziesz umiejętność stosowania tego myślenia w działaniu. Nauczysz się przy tym myśleć samodzielnie, być twórczym i precyzyjnym. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pomogą ci w dyskusjach, analizach dokumentów, podejmowaniu mądrych decyzji!

Co wyróżnia filozofię spośród innych dziedzin nauki?

Filozofia jest najstarszym kierunkiem kształcenia. I w starożytnej Grecji, i w średniowiecznych uniwersytetach była synonimem terminu “nauka”. Niemal do XX w. miała reputację “królowej nauk”. Stąd do dziś studia filozoficzne mają charakter elitarny i nobilitujący.

Dlaczego filozofia jest interesująca ? O czym można dowiedzieć się na studiach?

Jeśli szukasz ciekawych studiów, wybierz filozofię. Jej przeogromna tradycja i różnorodność poruszanych tematów powoduje, że możesz poznać idee leżące u podstaw kultury duchowej Zachodu i nauki europejskiej. Program studiów zawiera bogatą ofertę zajęć z wielu ważnych dziedzin wiedzy: o człowieku, kulturze, nauce, religiach, mediach.

Na czym polega pomoc filozofii w zrozumieniu siebie, w kształceniu własnej osobowości?

Studiując filozofię, poznasz różne koncepcje człowieka, będziesz miał zajęcia z psychologii, pedagogiki, etyki i estetyki. Zbliżysz się do odpowiedzi na nurtujące Ciebie pytania. Obecnie rozwija się tzw. poradnictwo filozoficzne (amerykańska idea Philosophical Counseling) – głównym jego założeniem jest propagowanie wszelkich form racjonalnej pomocy w problemach o charakterze egzystencjalnym.

Czy ukończenie filozofii daje kwalifikacje zawodowe?

Umiejętności absolwentów filozofii uznawane są przez wielu pracodawców za szczególnie cenne. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w środkach masowego przekazu, wydawnictwach, w urzędach państwowych, w orga-nizacjach politycznych oraz w instytucjach samorządowych. Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami ministerstwa filozofia ma być obowiązkowym przedmiotem szkolnym. Nasi absolwenci będą mieli uprawnienia do prowadzenia zajęć z filozofii, etyki i innych przedmiotów pokrewnych w szkołach średnich i gimnazjach. Absolwenci filozofii jako drugiego kierunku studiów uzyskują większą wartość dla pracodawcy w porównaniu  z absolwentami tylko jednego kierunku.

Jakie umiejętności praktyczne rozwijają studia filozoficzne?

Studia filozoficzne dostarczają nie tylko różnorodnej wiedzy teoretycznej, ale także ćwiczą praktyczne umiejętności przydatne w życiu i w praktyce zawodowej. Przede wszystkim dają poważniejsze ugruntowanie światopoglądowe i kulturowe. Pomagają znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, albo je istotnie przekształcają.      W życiu i w pracy przyda Ci się pogłębiona znajomość logiki wzbogacona erystyką (sztuką prowadzenia sporów), większa świadomość językowa, elastyczność myślenia i metodologia rozwiązywania problemów. Możesz wyostrzyć swoją wrażliwość na dylematy moralne i kwestie estetyczne. Jak wskazuje praktyka, absolwenci filozofii lepiej wiedzą, kim są i jaki jest świat.

Na jakie specjalności możesz liczyć, podejmując studia filozoficzne w AJD?

W projekcie studiów przewidziane są specjalności: filozofia teoretyczna i filozofia praktyczna w postaci: filozofia i komunikacja społeczna oraz nauczycielska, w której dostępne są dwie specjalizacje (edukacja filozoficzna i etyczna oraz przygotowanie do życia w rodzinie).

Czy absolwent filozofii ma jakieś szanse na rynku pracy? W jakich zawodach może odnieść sukces?

Filozofia to specyficzna wiedza i postawa wobec świata. Niesie ona w sobie, niejako ubocznie, szereg kompetencji niezwykle cennych w wielu współczesnych zawodach. Wykształcenie filozoficzne daje nie tylko szerokie horyzonty i otwartość w myśleniu, ale uczy refleksji niestandardowej, nieschematycznej. Rozwija postawy krytyczne i kreatywność. To dlatego tak wielu absolwentów filozofii osiąga sukces jako dziennikarze, politycy, doradcy od bankowości, reklamy i public relations oraz jako pracownicy zatrudnieni w różnych dziedzinach komunikacji społecznej i instytucjach użyteczności publicznej.

 

Pomyśl o nowym lub drugim kierunku studiów stacjonarnych!

FILOZOFIA to:

v     Najstarszy, najbardziej elitarny, nobilitujący kierunek kształcenia

v     Erudycja przydatna do zrozumienia podstaw każdej nauki

v     Oprócz wiedzy i prestiżu daje dodatkowe możliwości pracy w:

  • instytucjach kultury, komunikacji społecznej
  • szkole – nauczanie filozofii, etyki, wiedzy o kulturze, teorii wiedzy.

Dowiedz się więcej o studiach filozoficznych w Częstochowie: Studia filozoficzne